TFMX-IIC系列圆筒型及平绣型刺绣机
灵活配合生产编排,适用于各种小单量及大批量的生产要求。
产品特征
 • 高速操作

  最高速每分钟达1,000 转,有效提升生产力。

 • 6.5寸彩色LCD操作盘

  清晰简洁的6.5寸彩色LCD操作盘,具有特设的操作键可作直接发出操作指令,并可即时浏览刺绣花样的生产进程。

 • 数据输入

  花样数据可用U 盘或LAN 局域网连接输入/ 输出。

  睡眠模式

  为了节省能源,机器备有睡眠模式,无须关机情况下重新启动也相对快捷便利。

 • 纤巧型臂式旋梭座

  新式纤巧型臂式旋梭座灵巧设计减少12% 的宽度,更适用于小孩衣物或口袋上刺绣

 • 旋转式断线检测

  即使在高速运转中,也能检测面线和底线断线情况。

卓越可靠的先进功能及机械结构
 • 精密循环控制框架驱动系统,提高准确性

  精密循环控制加强框架驱动的精确度,新系统有效提高刺绣的精确和质量保证。

  AC 伺服马达主要驱动轴

  采用AC伺服马达及驱动轴,可令针步更趋平稳。

 • 低噪暗

  新静音装置能降低噪音,给操作员创造安静、愉快的工作环境。

  储存量

  标准储存量为2,000,000 针,最多可储存200 个花样。

 • 条件记忆

  生产资料可同针迹档案一并储存,并适用于其它机器及翻单生产使用。

  放大、缩小、旋转

  花样的大小能在50%-200% 的范围内以1% 为单位进行放大、缩小,或以1°为单位进行角度旋转。

  自动反复

  一个花样可在纵、横自动反复进行99 次设定。

 • 扩大、缩小平包针

  能按设计数据,扩大或缩小平包针针迹长度。

  清除短针迹功能

  自动清除短针迹,提高生产效率。

  进框/ 倒框

  以1、2、3 针为单位,进行停止编码或指定针数进框或倒框。

  缩短了换色、剪线等的时间,从而提高生产效率。

产品规格

型号

针数

头数

头间距

刺绣面积(纵x横)mm

ABCDE

边框架 全宽型帽框 半宽型帽框 成衣框 圆筒型框(夹钳 / 框夹)
TFMX-Ⅱc 1202 12 2 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 1,430 1,250 1,705 670 330
TFMX-Ⅱc 1202 12 2 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 1,845 1,250 1,705 670 330
TFMX-Ⅱc 1502 15 2 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 1,430 1,250 1,705 670 330
TFMX-Ⅱc 1502 15 2 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 1,845 1,250 1,705 670 330
TFMX-Ⅱc 904 9 4 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 2,150 1,230 1,705 670 330
TFMX-Ⅱc 1204 12 4 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 2,150 1,230 1,705 670 330
TFMX-Ⅱc 1204 12 4 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 2,845 1,230 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1504 15 4 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 2,150 1,230 1,705 670 330
TFMX-Ⅱc 1504 15 4 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 2,845 1,230 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 906 9 6 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 2,870 1,230 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1206 12 6 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 2,870 1,230 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1206 12 6 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 3,895 1,250 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1506 15 6 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 2,870 1,230 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1506 15 6 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 3,895 1,250 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 908 9 6 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 3,640 1,250 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1208 12 8 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 3,640 1,250 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1208 12 8 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 4,895 1,250 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1508 15 8 360 450 x 360 75 x 360 83 x 180 439 x 279 170 x 60 100 / 75 x 140 3,640 1,250 1,705 950 330
TFMX-Ⅱc 1508 15 8 500 450 x 500 75 x 360 83 x 180 439 x 419 170 x 60 100 / 75 x 140 4,895 1,250 1,705 950 330旋转速度

最高1,000rpm

耗电量

310w~420w

电源

三相:200-240V,350/380/400/415/440V  50Hz/60Hz

单相:100-120V,200-240V 50Hz/60Hz

出厂前选购件

自高速珠片绣装置(2-22mm),自动换色珠片绣装置,

晶石绣装置,定位装置